اخبار

 • کنفرانس مدیریت و اقتصاد صنعتی

  از مشکلات اساسی مدیران صنعتی و بنگاههای اقتصادی کشور جهت ارتقاء سطح بهره وری تولید و خدمات، ضعفهای موجود در علوم مدیریت و اقتصاد صنعتی بوده که با سیستمهای نوین آموزش و استفاده از تجارب و علوم موفق بین الملل می توان این ضعف را مرتفع نموده و گامهای بلندی در جهت رشد صنایع و اقتصاد کشور برداشت.
  با عنایت به مطالب مذکور از یکسو و توانمندی های کشور ترکیه در رشد صنایع و نیز رشد اقتصادی این کشور در بازه زمانی کوتاه، تا جایی که صنعت نساجی و بسیاری از صنایع دیگر این کشور جزء قطبهای جهانی لقب گرفته است، از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا کنفرانس" مدیریت و اقتصاد صنعتی" را مورخ 10/12/93 در شهر استانبول برگزار نمائیم.


   

 • همایش مراکز تجاری

  مراکز تجاری تفریحی و چند منظوره علاوه بر تاثیر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و پاسخگویی به نیازهای محلی مشتریان از جمله جاذبه های ویژه برای جذب و جلب گردشگران به شمار رفته و از وجوه مختلف بر بالندگی اقتصادی جوامع تاثیر گذار هستند.برخی از این وجوه عبارتند از :
  1-    توسعه اشتغال محلی و ملی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
  2-    جذب برندهای معتبر و متنوع ملی و بین المللی و در نتیجه کمک به توسعه ی سرمایه گذاری
  3-    جذب توریست و تاثیر غیر مستقیم بر درآمدهای ملی


   


   

 • سومین جشنواره نشان حمایت ملی

  در نظر است سومین جشنواره نشان حمایت ملی به منظور تحقق آرمان های حمایت از تولید ملی، برندهای داخلی و نیز کارآفرینی مورخ 93/11/25 در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار گردد.
  هدف از برگزاری این جشنواره ارج نهادن به خواسته های کسانی است که به تولید ملی عشق ورزیده و تمام تلاش خود را برای پشتیبانی از تولیدات داخلی و حذف کالای خارجی در صورت وجود کالای مشابه در داخل می نمایند. • همایش کار آفرینی

  در تاریخ 1393/08/24 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد


 • همایش سرمایه گذاری در هزاره سوم

  در تاریخ 1393/09/01 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.


 • همایش جایزه کرامت انسانی

  در تاریخ 1393/09/12 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد..

 •  

  همایش مراکز تجاری

  در تاریخ 1393/10/4 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش mba

  در تاریخ 1393/09/16 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش مجمع استاندارد

  در تاریخ 1393/09/20 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش میان وعده سالم

  در تاریخ 1393/09/04 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش رستوران ها

  در تاریخ 1393/10/07 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش جایزه ایمنی

  در تاریخ 1393/10/07 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش انجمن مشاوران مدیریت


  در تاریخ 1393/10/07 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش مهد کودک

  در تاریخ 1393/10/19 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش برند و علامت تجاری

  در تاریخ 1393/10/20 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش پزشکی

  در تاریخ 1393/10/25 و   1393/10/26 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش ایران و آمریکای لاتین

  در تاریخ 1393/11/28 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش بانوان

  در تاریخ 1393/12/02 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش برند آموزشی

  در تاریخ 1393/12/4 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش حمل و نقل ،گمرک

  در تاریخ 1393/12/9 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  همایش آرمان هفت شعار ملی

  در تاریخ 1393/12/10 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد.

 •  

  کنفرانس مدیریت و اقتصاد صنعتی

  در تاریخ 1393/10/12 در کشور ترکیه  برگزار میگردد.

 •  


  کنفرانس ایجاد علائم و نشانه های تجاری در هزاره سوم

  در تاریخ 93/10/20 در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار میگردد .

حامیان

برنامه های تلویزیونی