تفاهم نامه سمینار فناوری سلامت و شیوه های تحول در بیمارستان  بین  موسسه فرهنگی و هنری عصرگفتگوی  قلم و دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.