روزنامه شوت تصاویر و خلاصه آنچه که درهمایش« تجلیل از دست اندرکاران فوتبال دنیا با ستارگان ایران» گذشت را بصورت کامل و با عکسی از سیروس غفوریان فر  در روزنامه خود مورخ سه شنبه ۱۳۹۴٫۰۷٫۱۳ منتشر کرد .

دانلود مقاله