به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری عصرگفتگوی قلم،در ادامه موفقیت های داخلی و بین المللی عصر گفتگوی قلم در برگزاری همایش ها و جشنواره ها با موضوعیت مد و لباس،تفاهم نامه مهمی میان موسسه مذکور و دانشگاه «مُدآرت» پاریس IDRI)) صورت گرفت.

این تفاهم نامه در جهت برگزاری دوره های مشترک فرانسه و ایران با موضوعیت «مد » انجام گرفته است .

گفتنی است ،موسسه عصر گفتگوی قلم،اخیرا توانست بخش بین الملل جشنواره مدو لباس فجر را با حضور اساتید مجرب بین المللی و هنرجویان داخلی برگزار کند.