آخرین خبرها از دومین دوره آموزشی مدیریت و سرمایه گذاری با مشارکت آکادمی DMAN

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم،دومین  دوره آموزشی مدیریت و سرمایه گذاری با حضور مدیران ارشد و توانمند بخش صنعت کشوروکارآفرینان داخلی با همکاری آکادمی DMAN آلمان  از تاریخ 16 اردیبهشت 97 در شهر سله در حال برگزاری است .

این دوره بصورت کاملا VIP با برنامه ریزی دقیق درحال انجام است و شرکت کنندگان ایرانی درپایان این دوره آموزشی ،مدارک معتبر بین المللی دریافت می کنند.