تجارت و توسعه روابط تجاری به صورت حرفه­ای با کشورها در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به گام بلند موفقیت ایران در رفع تحریم ها بسیار حائز اهمیت است، بدین منظور مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سلسله همایش­های کاربردی تجارت با کشورهای دارای تراز تجاری بالا با ایران را در دستور کار دارد. این همایش­ها که با حضور گسترده تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، مدیران اقتصادی و مسئولین تجاری برگزار می­گردد ضمن بررسی چگونگی حضور موثر و افزایش سهم کالاها و خدمات ایرانی در بازار کشور هدف و یا بهبود و تسهیل واردات و صادرات، نحوه استفاده حداکثری از شرایط و تحولات اخیر با رویکرد افزایش تراز تجاری را ارائه می­دهد.

در این راستا پس از برگزاری موفق همایش­های کاربردی تجارت با کشورهای عراق، روسیه، قطر و امارات و چین و ترکیه در ماه­های گذشته توسط این مرکزدر ایران ،دور دوم همایش کاربردی “تجارت با ترکیه” با حضورمسئولین تجارت و بازرگانی کشور ترکیه و نیز  رایزنان بازرگانی ایران در ترکیه و ترکیه در ایران  در ۱۳ آذر ماه سال جاری در شهر استانبول همزمان با نمایشگاه اکسپو ایران  برگزار ‘گردید. همچنین در پنل پرسش و پاسخ به حل مسائل پیش روی تجار ایرانی در تجارت با کشور ترکیه پرداخته شد.