واحد علمی پژوهشی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سمینار ” استاندارد های نوین مدیریت در مراکز بهداشتی و درمانیرا با همکاری موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه 1394 در مرکزهمایشهای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار کرد.

 محور های این سمینار عبارتند از :

 

·         فنآوری های جدید و مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی؛

 

·         فضای مجازی و مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی؛

 

·         اقتصاد سلامت و مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی؛

 

·         نظام مراقبت بیماری ها و مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی؛

 

·         توانمندسازی و مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی؛

 

·         پاسخ دهی و مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی؛

 

·         خصوصی سازی و مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی؛

 

·         مشارکت جامعه در مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی؛

 

·         عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، عدالت و مدیریت سلامت در مراکز بهداشتی درمانی.

برخی از سخنرانان و مهمانان ویژه مراسم

·         مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

·         مسئولین سازمان نظام پزشکی

 

·         مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

·         اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

 

·         مسئولین اداره کل تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی

 

گفتنی است در حاشیه برگزاری مراسم، نمایشگاه جانبی جهت معرفی آخرین دستاوردهای پزشکی، دارویی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و صنایع وابسته کشور برپا  شد.همچنین در جهت ارج نهادن به زحمات مدیران برتر واحد های درمانی ستاد برگزاری مراسم ،در مراسم اختتامیه از مدیران برتر و پیشرو واحدهای درمانی پس از ارزیابی و کارشناسی تقدیر به عمل آورد.

دانلود مقاله