اتفاقی خجسته به همت موسسه« عصر گفتگوی قلم» برای کشورمان صورت گرفت:

عقد تفاهمنامه آموزشی عصر گفتگوی قلم  با آکادمی DMAN  آلمان

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری «عصرگفتگوی قلم»،پس از چند دوره موفقیت آمیز اعزام هیات های آموزشی  ایرانی توسط «موسسه عصرگفتگوی قلم» به کشور آلمان و حضور در آکادمی DMAN ، به دعوت «سیروس غفوریان فر» ،پروفسور بکر» رئیس این آکادمی با حضور در کشورمان عقد تفاهمنامه بلند مدت آموزشی بین دو کشور را به امضا رساندند.

گفتنی است با عقد این تفاهمنامه مهم ، بستر تاثیر گذاری برای هیات های آموزشی ایرانی فراهم می شود تا بتوانند ضمن فراگیری دوره های آموزشی دانشگاه DMAN   مدارک معتبر بین المللی را نیز دریافت کنند.