در حاشیه اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری مطرح شد:

«مشتری مداری» امروز جز اولویت صنعت، معدن، تجارت، برندسازی و توسعه برند است

 

اجلاس سراسری«رضایتمندی مشتری» با حضور«شاهپورقنبری»مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران،«ایمان مصدری»دبیر عالی شورای سیاستگذاری اجلاس،دکتر«مجتبی پیرزاد»مشاور علمی و فن آوری شرکتهای دانش بنیان، ،«محمد نهضتی» رییس انجمن صنفی بنگاه های اقتصادی،«مهران جورابلو»مدیر حوزه بانکی توسعه تعاون،«شهریار شفیعی»دبیر کمیسیون برند و تبلیغات وزارت صنعت، معدن و تجارت،«مجیدحلاج زاده» نماینده حقوق بشر تشکیلات تعاون کشور،«هاجرچنارانی»نماینده مجلس شورای اسلامی،«محمدرضا مودودی» مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه و تجارت ایران،«ابوذرندیمی»مشاور معاون رئیس جمهور و «ثریاشارقی» مدیر کل استاندار تهران،30بهمن،در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.Top of FormBottom of Form

دکتر«شاهپورقنبری»دراجلاس سراسری«رضایتمندی مشتری»گفت :تمام قوانین ما در حوزه اقتصادی درراستای این است که در کشور توسعه اقتصادی شکل بگیرد،توسعه اقتصادی به این معنی که در همه ابعاد فرهنگی سیاسی صنعتی آموزشی،این رشد را شاهد باشیم .

وی ادامه داد:درجهت توسعه صنعتی لازم است شرایط سرمایه گذاری در یک جامعه به گونه ای باشد که سرمایه های سرگردان نظام بانکی، به سمت سرمایه گذاری حرکت کند.

در ادامه مراسم پنل تخصصیCRM پیرامون فعالیت رضایتمندی مشتری و بحث برندسازی برگزار شد.

درپنل تخصصی CRM که با حضوردکــتر«ایــمان مصــدری »،دکــتر«مجتبی پیرزاد»،دکتر «محمدنهضتی»،دکتر«مهران جــورابلو»،دکــتر«شــهریار شـفیعی»،دکتر«محـمدحـلاج زاده» همراه شد،بر لزوم توجه به نیاز مشتری،تبلیغات موثر،برندسازی تاکید شد.

دکتر« ابوذرندیمی» مشاور معاون رئیس جمهور با اشاره به ضعف تبلیغات در کشور گفت :کشور ما در عرصه تبلیغات موفق نیست،چراکه باید بخشی از برند سازی متناسب سازی باشد و سلیقه ،ذائقه،دسترسی مصرف کننده را در نظر بگیرد، همچنین واقعیت کالا را به مشتری معرفی کند.

وی عنوان کرد:نوع رقابت بین الملل،نوع چیدمان اقتصادی،نوع نگاه برای برندسازی مهم است چراکه اگر برند جدید وارد کشور شود، مافیای متفاوتی مانع حضور آن می شوند.

«ندیمی» اظهار داشت:مشتری مداری این است که تولید خود را متناسب کنیم، مادر کشوری زندگی می کنیم که برای شناخت مشتری نیاز به انرژی و هزینه بسیاری داریم.

دکتر«هاجر چنارانی» نماینده مجلس شورای اسلامی درادامه با اهمیت شمردن توجه به کیفیت کالا در کشور گفت : این روزها کالاهای بسیاری وارد بازار شده که در مرحله اول به فروش می رسند اما در مرحله بعدی با شکست مواجه می شوند،چراکه کیفیت کالا کاهش پیدا می کند ،مردم صداقت را خوب درک می کنندو باید امروز دراین راستا گام های بزرگی برداریم .

وی ادامه داد: ما باید به دنبال این موضوع باشیم که کالای خود را معرفی کنیم ،امروز مردم درخانه حضور دارند و کالای خود را از طریق فضای مجازی تبلیغ می کنند، البته در بحث تبلیغات ما باید برنامه ریزی مناسبی برای معرفی کالای خود  به سنین پایین داشته باشیم و این کار را به دانشجویان و نیروی جوان بسپاریم.

مهندس« مودودی»،مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه و تجارت ایران درادامه اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری گفت :مشتری مداری امروز جز اولویت «صنعت،معدن،تجارت، برندسازی و توسعه برند است ؛سازمان«توسعه تجارت»به عنوان تنها متولی قانونی بحث توسعه برند و تشویق برند سازی مدتی درگیر این موضوع شده است.

«مودودی» در خصوص بحث برندسازی اظهار داشت :بحث« برند» یعنی هویت رقابتی ما در دنیا و  موسسات زیادی داریم که در زمنه انتخاب برند برتر کار می کنند و مشتری مداری یکی از اهداف این موسسات است؛در بحث ذخایر زیرزمینی جز ده کشور برتر هستیم،به لحاظ جمعیتی نوزدهمین بازار بزرگ دنیا را تشکیل می دهیم .

وی خاطرنشان کرد:در بحث میراث فرهنگی و گردشگری ،تنوع وتعدد همسایگان، جزء برترین کشورها هستیم اما با همه این امکانات یک سوال کلیدی مطرح بوده و آن این است که چرا خریداری برای محصولات آنچنان که شایسته باشد وجود ندارد.

درپایان اجلاس سراسری «رضایتمندی مشتری» از برترین شرکت ها تقدیر شد.