همایش ” آرمانهای ملی هفت شعار ” با هدف تاکید بر اهداف و آرمانهای سالهای گذشته و جاری در جهت حمایت از تولید ملی ، منابع ملی ، سرمایه های ملی و خدمات نوین ملی مورخ ۱۰ اسفند ماه سال جاری در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما ج. ا. ابا همکاری عصر گفتگوی قلم برگزار شد .

 

* اهداف همایش:

 • تاکید بر اقتصاد پویا و رقابتی و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی.
 • تلاش جهت ارائه الگوی پیشرفت ایران اسلامی.
 • زمینه سازی جهت بهبود شرایط زندگی عموم مردم.
 • تشویق و زمینه سازی برای حرکتهای ملی و اقتصادی.
 • تشویق و تجلیل از سازمانها و شرکت های موثر در احیای شعارهای ملی.
 • تقدیر از واحد ها و سازمانهای موثر در مسیر پیشرفت ، عدالت و رفاه اجتماعی .

 

* مسئو لین و سخنرانان حاضر:

 • مسئولین عالی رتبه وزارت صنعت ، معدن و تجارت
 • مسئولین عالی رتبه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • نماینده نهاد ریاست جمهوری
 • جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
 • مسئولین عالی رتبه مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی