با استناد به مجوز شماره۷۷۷/۳مورخ 19/2/1395 از ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نظر به تغییر رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد، به استانداردسازی نوین در سطح ملی و با توجه به لزوم همکاری مستمر و سازنده به منظور افزایش سطح کیفیت و ارتقا بهره‌وری در اقشار مختلف جامعه صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی کشور، اولین همایش ملی تعالی استاندارد با رویکرد استاندارد سازی نوین در خرداد ماه 1396 در محل مرکز همایش‌های بین المللی رازی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)، برگزار گردید.

 

لازم به توضیح است از مجموعه‌های فعال و کارآمد در حوزه ارتقاء کیفیت و تولیدات ملی، که نشان از  اقدام و عمل مؤثر آن مجموعه محترم در افزایش بهره‌وری بوده، تجلیل به عمل آمد.