چهارمین کنفرانس« مدیریت راهبردی کسب و کار» همزمان با معرفی چهره های ماندگارمدیریت کسب و کار ایران توسط« بنیان توسعه و پژوهش چهره های ماندگار » مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا برگزارشد.

کنفرانس مذکور به دنبال تجربه ارزشمند برگزاری دور مقدماتی اول تا سوم ، با محوریت پرورش رهبران کسب و کار و رسالت توسعه مدیریت نوین ایرانی و برگرفته از اصول کاربردی دوره های DBA، MBA و با حضور صاحب نظران و اساتید بنام دانشگاهی  برگزار گردید.

لینک دانلود1

لینک دانلود۲