گروه تخصصی شهرداران و اعضای شورای شهرهای کشور تشکیل شد

طی حکمی از سوی دبیرکل مجمع متخصصین ایران برای اولین بار گروه تخصصی شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای کشور در موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم تشکیل گردید .

دکتر خسرو نصیری زاده در خصوص تشکیل این گروه گفت : با توجه به فقدان انجمن شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای کشور و نیز درخواستهای مکرر ایشان که قالباً از اعضای محترم این مجمع می باشند پس از بررسی های انجام شده ، موافقت گردید گروه تخصصی شهرداران و اعضای شورای شهرهای کشور در موسسه فرهنگی و هنری فوق با مسئولیت مستقیم دکتر ناصر حاج محمدی قائم مقام اینجانب در امور راه و شهرسازی و محیط زیست که از شهرداران با سابقه شهرهای مختلف کشور میباشد تحت نظارت مجمع متخصصین ایران تشکیل شود .

دبیرکل مجمع متخصصین ایران افزود : این گروه می تواند موجبات استقرار سیستم یکپارچه مدیران مرتبط با امور شهری را با استفاده از توان بخش خصوصی فراهم نماید . از مهمترین دستاوردهای این گروه می توان موارد زیر را برشمرد :

1 : ایجاد پل ارتباطی بین شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کشور

2 : توسعه فضای همدلی ، همفکری و همراهی اعضا گروه در بخش های مختلف

3 : ایجاد فضای رقابتی سالم در استفاده برتر از متخصصین و اهل فن در عرصه مدیریت شهری

4 : تبادل تجربیات ارزشمند مدیریت شهری موفق بین شهرداران و اعضای شورای شهرهای کشور

5 : برگزاری کنگره ها و کنفرانس های تخصصی مدیریت شهری منطقه ای ، ملی و بین المللی

6 : تهیه کتاب سال شهرداران و اعضای شورای شهرهای موفق در عرصه مدیریت شهری

7 : ساماندهی و سازماندهی سفرهای خارجی شهرداران و اعضای شورای شهرهای کشور و ثبت و انعکاس و استفاده از دستاوردهای آن برای سایر اعضای گروه

8 :  عضویت افتخاری شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرها پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در این گروه

9 : تشکیل بانک اطلاعاتی شهرداران و اعضای شورای شهرهای کشور بر اساس درجه بندی شهرداری ها و چاپ و نشر الکترونیکی آن

10 : ایجاد وب سایت گروه تخصصی به منظور ارائه اخبار و اطلاعات روزمره و تجارب موفق شهرداران و اعضای شورای شهرهای کشور درآن