اعطای لوح تقدیر رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران» به موسسه عصر گفتگوی قلم