تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با موسسه عصرگفتگوی قلم

تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران با موسسه عصرگفتگوی قلم

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم،در پی ایجاد گروه تخصصی « شهرداران کشور» توسط « مجمع متخصصین ایران» در موسسه «عصرگفتگوی قلم» و در جهت ارتقای سطح کیفی دانش مدیران شهری،بویژه شهرداران و دست اندرکاران مدیریت شهری ،تفاهم نامه ای در این راستا با مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی  و معماری ایران منعقد گردید.

« سیروس غفوریان فر» ،مدیرعامل موسسه و ریاست گروه متخصصین شهرداران کشور گفت:کلیه امور مربوط به تهیه متون و محتوای برنامه های آموزشی،پژوهشی و تحقیقاتی مورد نیاز مدیریت شهری و شهرسازی بدوا توسط اساتید خبره آن مرکز،تدوین و نظارت و ارزیابی می گردد.

«غفوریان فر» افزود:بزودی تقویم دوره های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی،ویژه اعضای گروه تخصصی در گرایش های مختلف،مرتبط با مسائل شهری و شهرسازی و مدیریت شهری،تدوین و بر روی سایت www.irgsmc.com قرار می گیرد.