تقدیر و تشکر رسمی آکادمی DMAN آلمان از «عصرگفتگوی قلم» برای همکاری های سال ۲۰۱۹ و ادامه همکاری ها در سال ۲۰۲۰

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری « عصرگفتگوی قلم »، سال 2019 برای موسسه « عصر گفتگوی قلم » به جهت برگزاری رویدادهای آموزشی ،سال پرباری بود، سالی که در آن همکاری های بین المللی بین این موسسه و آکادمی DMAN آلمان ، توانست نتایج موفقیت آمیزی را رقم بزند؛ مدیران شرکت های ایرانی با توجه به تحریم های گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با مشکلات عدیده ای در زمینه واردات و صادرات مواجه شدند که یکی از دغدغه های اصلی آنها نحوه مواجهه با تحریم ها و همچنین مدیریت بحران بود که بتوانند، سازمان یا شرکت خود را از پیامد تحریم های اقتصادی دور نگه دارند؛ حضور در سمینارهای تخصصی در ایران و آلمان، و همکاری مشترک بین دو مجموعه باعث شد تا مدیران شرکت های داخلی فرصت مناسبی را پیدا کنند تا از ظرفیت های علمی اساتید مطرح بین المللی در این برهه حساس استفاده کنند .
درهمین راستا آکادمی DMAN آلمان به دلیل این همکاری ارزشمند ، به طور رسمی پیام تشکر و قدردانی خود را از مدیریت موسسه « عصر گفتگوی قلم » اعلام کرد.