سفیر ایران در عمان پذیرای هیات اعزامی فعالان صنعتی از ایران شد

هیات اعزامی فعالان صنایع کشاورزی و ماشین آلات، آبزیان ئو دام و طیور توسط موسسه عصر گفتگوی قلم در سفارت ایران در عمان ، میهمان سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران  بودند.