همایش تجارت کاربردی با روسیه به میزبانی عصر گفتگوی قلم

تجارت و توسعه روابط تجاری به صورت حرفه ای با کشور ها در شرایط کنونی اقتصاد در ایران بسیار حائز اهمیت بوده و از میان کشورهای منطقه، تجارت روسیه با توجه به تحولات و رخدادهای جدید این کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است .
در همین راستا همایش « تجارت کاربردی با روسیه» توسط « مرکز آموزش بازرگانی» وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۴ شهریور ماه 1394 در جهت افزایش سهم صادرات ایران به کشور روسیه برگزار گردید.
در همایش مذکور پنل پرسش و پاسخ نیز با رویکرد حل مسائل پیش روی تجار ایرانی در تجارت با کشور روسیه تشکیل شد.
• برخی از محورهای مطروحه:
• نقش و جایگاه روسیه در تجارت جهانی و منطقه
• پتانسیل های صادراتی ایران به روسیه
• مذاکرات تجاری
• هشدارهای لازم برای تجارت با شرکتهای روس
• حل اختلافات تجاری
• نحوه تأسیس دفاتر تجاری
• اعتبار سنجی و شناسایی تولید کنندگان معتبر روس
• ویژگی بازار مصرف و رفتار مصرف کنندگان
• حمل و نقل، بیمه و بانک
• نیازها و انتظارات مشتریان روسیه
• عمده رقبای تجاری ایران در روسیه
• شناسایی نقاط ضعف کالاهای ایرانی در بازار روسیه
از جمله برنامه¬های جانبی همایش می¬توان به نشست¬های تخصصی تجار دو کشور و نیز مذاکره و مشاوره با مسئولین تجارت با روسیه از جمله مسئولین اتاق¬های بازرگانی روسیه و … اشاره نمود.

 

لینک دانلود