همایش و نشست تجاری ایران و چین به میزبانی عصر گفتگوی قلم

همایش و نشست تجاری ایران و چین با همكاري سفارت جمهوري اسلامي ايران و رايزن بازرگاني ايران در شانگهاي چين انجام شد .

دانلود نامه