گفتگوی بخش خبری ۲۲:۳۰ با مدیرعامل عصر گفتگوی قلم پیرامون اجلاس سراسری بانوان برندآفرین