صنعت کشاورزی و دامپروری جزء ارکان اصلی اقتصاد هر کشور محسوب میگردد و عملکرد مدیران این صنعت با بهره مندی از خلاقیت و استفاده از تجهیزات و سیستمهای نوین می تواند ، تأثیر بسزایی در رشد ، توسعه و افزایش بهره وری داشته باشد .

اولین کنفرانس ” خلاقیت و استفاده از  سیستم های نوین ” در جهت بهبود کیفیت و افزایش بهره وری در صنعت کشاورزی ، دامپروری و صنایع وابسته با حمایت و همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران با همکاری موسسه فرهنگی هنری عصر گفتگوی قلم به عنوان دبیر خانه اجرایی برگزار گردید.