«وکیل خودت باش»قسمت دوم/فرهنگ ضعیف استفاده از وکیل در ایران به روایت مدیرمرکزمشاوره «یسنا»

وکیل خودت باش-قسمت اول- دیگر نگران کلاهبرداری در امور ساختمانی نباشید