طبق تفاهمنامه انجام شده بین دانشگاه «آیدین »ترکیه و موسسه  فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم ،این موسسه به عنوان تنها نماینده رسمی و انحصاری دانشگاه «آیدین» استانبول ترکیه در ایران شناخته می شود و تا کنون دو دوره آموزشی مد و لباس، برای بانوان ایرانی در این دانشگاه معتبر،برگزار شده است .