موسسه فرهنگی هنری “عصرگفتگوی قلم” با شماره پروانه 4627 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، بعنوان بزرگترین مجموعه برگزار کننده رویدادهای فرهنگی و تخصصی در داخل و خارج از کشور، از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرد و با یاری خداوند و تلاش همکاران، توانسته است در جهت اعتلای نام کشور عزیزمان، ضمن ایجاد پیوند فرهنگی و تجاری در قالب برگزاری دوره های آموزشی بین المللی،برگزاری پاویون های تخصصی ،با فراهم کردن ظرفیتهای جدید در زمینه پذیرش و اعزام هیأتهای اقتصادی- علمی به خارج از کشور و همچنین حضور فعال در رویدادهای معتبر جهانی نظیر اکسپو 2020 و GULLFOOD2022 و برگزاری وبینارها و همایش های تخصصی اقتصادی – فرهنگی، نظیر مجری برگزاری بخش بین الملل هفتمین جشنواره مد و لباس فجر، افتخارات خود راکامل کند . موسسه «عصر گفتگوی قلم» عزم راسخ دارد تا در ادامه روابط نزدیک خود با دانشگاه ها، شرکت ها و NGO های معتبر اروپایی و آسیایی از جمله آکادمی DMAN آلمان، Aydın University و Halic University ترکیه ، Beauty Fashion Academy ایتالیا، Paris Graduate School فرانسه ، ضمن برداشتن گام های موثرتری برای ارتقای بار علمی مدیران و کارآفرینان ایرانی، در تلاش است تا با استفاده از دورنگاه خود جهت برگزاری رویدادهای تخصصی در سایر کشورها ، بر اعتبار نام خود، بیش از پیش بیافزاید.

«عصر گفتگوی قلم» از گذشته تا کنون

موسسه فرهنگی هنری “عصرگفتگوی قلم” با شماره پروانه 4627 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، بعنوان بزرگترین مجموعه برگزار کننده رویدادهای فرهنگی و تخصصی در داخل و خارج از کشور، از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرد و با یاری خداوند و تلاش همکاران، توانسته است در جهت اعتلای نام کشور عزیزمان، ضمن ایجاد پیوند فرهنگی و تجاری در قالب برگزاری دوره های آموزشی بین المللی،برگزاری پاویون های تخصصی ،با فراهم کردن ظرفیتهای جدید در زمینه پذیرش و اعزام هیأتهای اقتصادی- علمی به خارج از کشور و همچنین حضور فعال در رویدادهای معتبر جهانی نظیر اکسپو 2020 و GULLFOOD2022 و برگزاری وبینارها و همایش های تخصصی اقتصادی – فرهنگی، نظیر مجری برگزاری بخش بین الملل هفتمین جشنواره مد و لباس فجر، افتخارات خود راکامل کند . موسسه «عصر گفتگوی قلم» عزم راسخ دارد تا در ادامه روابط نزدیک خود با دانشگاه ها، شرکت ها و NGO های معتبر اروپایی و آسیایی از جمله آکادمی DMAN آلمان، Aydın University و Halic University ترکیه ، Beauty Fashion Academy ایتالیا، Paris Graduate School فرانسه ، ضمن برداشتن گام های موثرتری برای ارتقای بار علمی مدیران و کارآفرینان ایرانی، در تلاش است تا با استفاده از دورنگاه خود جهت برگزاری رویدادهای تخصصی در سایر کشورها ، بر اعتبار نام خود، بیش از پیش بیافزاید.

«عصر گفتگوی قلم» از گذشته تا کنون