تجارت و توسعه روابط تجاری به صورت حرفه ای با کشورهای هدف، در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم به عنوان دبیر خانه اجرایی، سلسله همایش های کاربردی تجارت با کشورهای هدف را در دستور کار دارد. این همایش ها با حضور گسترده تجار، بازرگانان ، تولیدکنندگان ، فعالان اقتصادی ، مدیران اقتصادی، مدیران اقتصادی و مسئولین تجاری برگزار می گردد .