تفاهم نامه حمایت های معنوی بین موسسه فرهنگی و هنری  عصر گفتگوی  قلم و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت.