اجرای موفق همایش صد شرکت برتر (IMI-100)

اجرای موفق همایش صد شرکت برتر (IMI-100) با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم با حضور ریاست سازمان مدیریت صنعتی و معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما  برگزار شد.