افتخاری بزرگ در امر آموزش برای «عصرگفتگوی قلم»
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد «عصرگفتگوی قلم» آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری «عصرگفتگوی قلم»، در راستای رسالت این موسسه در امر آموزش و حضوری موثرتر در ارتقای بار علمی کشور عزیزمان ایران،  به اطلاع مخاطبان گرامی می رساند که به استناد ماده 13 قانون کارآموزی و آئین نامه مصوب سال 1349 و مفاد ماده 111 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام  و با رعایت تبصره ذیل ماده 3 آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد  مصوب سال 1385 هیات دولت، پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد «عصرگفتگوی قلم» با  شماره شناسایی 29310 و شماره صدور    00/7/1/146622 توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر شد .

گفتنی است ،آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد «عصرگفتگوی قلم» در رشته های  امورمالی و بازرگانی، خدمات آموزشی، گردشگری، خدمات تغذیه ای و خدمات حقوقی، به زودی فعالیت های خود را شروع می کند و در خبرهای آتی از چگونگی  نحوه آموزش های ذکر شده، از سایت رسمی آموزشگاه فنی و حرفه ای «عصرگفتگوی قلم» و سایت موسسه فرهنگی و هنری «عصرگفتگوی قلم» اطلاع رسانی خواهد شد.