تقدیر و تشکر نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف ایران از مدیرعامل «عصرگفتگوی قلم»
برای اجرای موفقیت آمیز اجلاس سراسری ظرفیتهای اصناف و صنعت کشور

به گزارش روابط عمومی «گروه عصرقلم»،  پس از اجرای موفقیت آمیز چهارمین اجلاس سراسری ظرفیتهای اصناف و صنعت کشور، که با انجام فرایندهای کارشناسی و ارزیابی از میان ۴۰۰تَن از واحدهای صنفی شرکت کننده از سراسرکشور،  ۱۳۵ واحد به عنوان واحد صنفی منتخب معرفی شدند، جناب آقای « قاسم نوده فراهانی»، نماینده محترم وزارت صمت در اتاق اصناف ایران از « سیروس غفوریان فر»، مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری عصرگفتگوی قلم تقدیر بعمل آورد.

در بخشی از متن تقدیرنامه آمده است :

” از زحمات بی شائبه جناب عالی در برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر اجلاس سراسری ظرفیتهای اصناف و صنعت کشور آبان 1402 تقدیر و تشکر نموده، موفقیت و بهروزی روزافزونتان را از درگاه ایزدمنان مسئلت می نمایم.