تمدید تفاهم نامه همکاری موسسه عصر گفتگوی قلم با اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

 به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری «عصر گفتگوی قلم»، پیرو همکاری ها و حمایت AHK (اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان) با موسسه عصر گفتگوی قلم در سال گذشته، بابت پروژه های آموزشی آکادمی مدیرت DMAN آلمان، هر دو شرکت توافق کردند در سال 1400 شمسی این همکاری ادامه داشته باشد و AHK همچنان پروژه های  آموزشی این موسسه فرهنگی و هنری را در ایران و آلمان حمایت نماید.