همایش کاربردی تجارت با ترکیه به میزبانی عصر گفتگوی قلم

تجارت و توسعه روابط تجاری به صورت حرفه ای با کشورهای هدف، در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سلسله همایش های کاربردی تجارت با کشورهای هدف را در دستور کار دارد. این همایش ها که با حضور گسترده تجار، بازرگانان ، تولیدکنندگان ، فعالان اقتصادی ، مدیران اقتصادی و مسئولین تجاری برگزار می گردد ضمن بررسی راهکارهای حضور و افزایش سهم بازار کالا و خدمات ایرانی در کشورهای هدف، نحوه استفاده حداکثری از شرایط و ظرفیت های موجود را با رویکرد ارتقای تراز تجاری مدنظر قرار می دهد.

در این راستا پس از برگزاری موفق همایش های کاربردی تجارت با کشورهای عراق، روسیه، قطر و امارات و چین توسط این مرکز، همایش کاربردی “تجارت با ترکیه” با حضور معاونین و مشاورین وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران کل مرتبط وزارت امور خارجه، روسای اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، رایزنان بازرگانی ایران و ترکیه،سه شنبه 12 اسفند 1393 در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

محورهای همایش:

  1. نقش وجایگاه ترکیه در تجارت جهانی و منطقه
  2. تشریح فرصت های مضاعف تجاری ایجادشده بواسطه موافقتنامه تجاری دو جانبه (ایران – ترکیه)
  3. عمده رقبای تجاری ایران در ترکیه
  4. نیازها و انتظارات مشتریان ترکیه
  5. مزیت های ایران برای صادرات به ترکیه
  6. حقوق تجارت و نحوه ثبت شرکت های مستقل و مشترک
  7. نحوه بازاریابی کالاها و خدمات ایرانی در ترکیه
  8. موضوعات و مسائل بانکی
  9. حمل و نقل کالا به ترکیه و بالعکس
  10. استانداردهای مورد تایید ترکیه