همایش کنفرانس علمی – تخصصی مدیریت کسب و کار (MBA & DBA)

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتگوی قلم،همایش کنفرانس علمی – تخصصی مدیریت کسب و کار  (MBA & DBA) روزیکشنبه 14 آذر 1393 در سالن همایش های صدا و سیما و سالن همایش خواجه نصرالدین برگزار شد .

در این همایش رویکردها مهم و تاثیرگذار در مدیریت کسب و کار از جمله  مدل های توسعه کسب و کار،توسعه منابع انسانی،مثلث تفکر اقتصادی،توسعه مدیران،شناسایی بازارهای جذاب ،مثلث فروش حرفه ای ،استراتژی ها و مدیریت تغییر و الگوی استعداد مدیران، توسط اساتید بنام و صاحب نظر ، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

این همایش که به همت موسسه عصر گفتگوی قلم صورت گرفت ،میزبان دکتر حسینعلی تقی تهرانی، دکتر قاسم انصاری رنانی، دکتر محمود محمدیان، دکتر سید هادی منافی، دکتر محمد آقایی، دکتر آلبرت بغزیان، دکتر محمد صالح ترکستانی، دکتر محمد صالح ترکستانی، دکتر پیام حنفی زاده و دکتر دکتر علیرضا منادی بود .