همگام با شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها در سال ۱۴۰۰
«عصر گفتگوی قلم» برای گسترش فعالیت های علمی و فرهنگی با رویکرد حمایت از تولید ملی تلاش می کند

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری «عصر گفتگوی قلم»، با توجه به نامگذاری هوشمندانه سال 1400 با عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی،  پر واضح است که برای تحقق این شعار بایستی به کلیه عوامل مؤثر در تولید توجه شود ؛ از آنجا که رسالت موسسه فرهنگی و هنری «عصر گفتگوی قلم»، توجه به فاکتورهای علمی و نخبه گرایی با هدف ارتقای تولید در کشور عزیزمان ایران است، از این رو در ادامه فعالیت های اخیر این موسسه در برگزاری رویدادهای مهم علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با رویکرد حمایت از تولید ملی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها، سعی می شود با استفاده از متفکران و صاحب نظران اهل فن  و اساتید بنام دانشگاهی، رویداد های تاثیرگذاری را در قالب  همایش ها و وبینارهای داخلی و بین المللی برگزار کنیم.

یکی از اقداماتی که در دو سال اخیر «عصر گفتگوی قلم» بر آن تمرکز کرده و به افتخارات بزرگی  نیز  رسیده ، تفاهم نامه های همکاری با آکادمی های معتبر بین المللی است که با توجه به  توان علمی دانشگاهی و تجربیات اساتید اروپایی و همچنین  بنا به  اهمیت صادرات در اقتصاد کشورمان ، کمک شایانی به مدیران شرکت های ایرانی شد تا بتوانند با شناخت مناسبت تری از بازار رقابتی  جهان  در امر صادرات به موفقیت های بزرگ تری نائل شوند؛ در سال 1400 نیز بر آن هستیم تا در ادامه این مسیر جهادی ،  قدم های بلندتری برداریم تا به لطف خدای بزرگ و  رهنمودهای حکیمانه رهبری معظم ،به پشتیبانی از شرکت های ایرانی، رویدادهای تاثیرگذار و مهمی را تعریف کنیم که بتواند برای اقتصاد کشورمان در شرایط حساس کنونی و تحریم های ظالمانه مفید فایده باشد.