پس از موفقیت در برگزاری سلسله وبینارهای تخصصی «مدیریت تغییر» به میزبانی «عصرقلم»؛
وبینار «مدیریت تغییر با خلق مدل هایی برای پایداری شرکت ها» با همراهی کارآفرینان ایرانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه عصرگفتگوی قلم، در ادامه برگزاری وبینارهای تخصصی با عنوان «مدیریت تغییر» که پیشتر مورد توجه بازرگانان و کارآفرینان ایرانی قرار گرفت، اینبار نیز گروه بین الملل عصرقلم در تاریخ 18 بهمن ماه 1401 ( 7 فوریه 2023 ) اقدام به برگزاری وبینار «مدیریت تغییر با خلق مدل هایی برای پایداری شرکت ها» کرد؛ این وبینار در ساعت 10صبح با معرفی عنوان و محتوای دوره آموزشی و همچنین رزومه استاد توسط «مینا علاوش» مدیر امور بین الملل موسسه عصرگفتگوی قلم آغاز شد.

 سپس  Prof. Fred Ludolph سخنان خود را ابتدا در مورد تجارب و سابقه زندگی کسب و کار خود و سپس در خصوص موارد ذیل آغاز نمود.

 • دنیای VUCA ( (Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity
 • سفر کوتاهی به دنیای رهبریت از سال 1850 تاکنون
 • سخت صنایع دستی در سالهای 1850- 1900
 • عصر صنعتی شدن (بازارهای انبوه – بازارهای عرضه) در سالهای 1900-1970
 • عصر دانش (جهانی شدن- بیشتر به سمت VUCA کشیده شدن) 1970- تا کنون
 • فرق Complexity & Complicatedness ( هر دو معنای پیچیدگی را دارند ولی با تفاوت هایی )
 • چرخه مدیریت تطبیقی
 • 10 ویژگی موفقیت رهبران
 • 5 حوزه هوش هیجانی
 • تئوری Mc Gregory X Y Theories
 • فناوری فضای باز

این وبینار از طریق Click meeting انجام شد ، در مراحل تدریس به کلیه سوالات مطروحه توسط استاد پاسخ مناسب داده شد.

گواهینامه حضور در وبینار از آکادمی DMAN به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.