متن کامل خبر

راهکار های دو استاد بین المللی در پنجمین دوره آموزشی « مدیریت کسب و کار » برای مدیران شرکت های ایرانی

باید در زمینه اقتصاد ملی خود کار کنید