برگزاری موفق دو وبینار مهم اقتصادی با همکاری آکادمی مدیریت DMAN
آشنایی با مطالب آموزشی دو استاد مطرح آلمانی

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری « عصر گفتگوی قلم » ،  وبینار « مدیریت تدارکات » در تاریخ 18 بهمن 1400 و در ساعت 10 صبح با خوش آمدگویی «  مینا علاوش » مدیر بین المللی موسسه عصر گفتگوی قلم آغاز شد. « علاوش » در ادامه سخنان خود از برنامه های آموزشی و علمی موسسه و نیز فعالیتهای آکادمی مدیریت DMAN مطالبی را مطرح کرد و سپس به معرفی استاد سخنران پرداخت. پروفسور « هابرگر » استاد گروه اقتصاد موسسه صنایع تولیدی ایالت هانوفر و از اساتید دانشگاه های علوم کاربردی ، دانشگاه آموزش تعاون ، دانشگاه فنی Middlehesse ، دانشگاه Kassel و آکادمی مدیریت DMAN دراین ایالت  است.

Pro.Dr. Peter Hohberger  در ساعت 10:20 به وقت تهران مطالب آموزشی خود را با شرح موارد زیر آغاز کرد:

 • فرآیندهای زنجیره تامین
 • داده های برنامه ریزی اساسی
 • پیش بینی تقاضا
 • منبع مفاهیم تدارکات بیشتر

سپس استاد با مدلهای خرید سخنان خود را ادامه داد:

نمونه کارهای مدل خرید :

 • طبقه بندی خرید
 • تحلیل بازار
 • موقعیت یابی استراتژیک
 • برنامه های اقدام
 • یافتن منابع
 • مفاهیم تدارکات بیشتر

Prof. Dr. Hoberger به بخش مهم تبادل الکترونیکی داده ها (EDI) در خرید اشاره کرد که عبارت است از:

مزایا / معایب داده های الکترونیکی در خرید :

مزایای :

 • کاهش هزینه
 • مستقیم: مواد کمتر، افراد کمتر
 • غیر مستقیم: سهام کوچکتر،
 • فرآیندهای سریعتر
 • کاهش زمان
 • کاهش کار دستی
 • بهبود کیفیت
 • کاهش کار دستی
 • کاهش وقفه های رسانه ای
 • شفافیت بیشتر فرآیند
 • دیدگاه های همکاری
 • بهینه سازی کل عرضه
 • شبکه (برنامه ریزی مشترک)

معایب:

 • پیچیدگی
 • چندین مرحله در EDI-Process
  • هزینه های سیستم
 • سخت و نرم افزار
 • اجرا کردن
 • هزینه های ارتباطی

در تاریخ 19 بهمن 1400 دومین وبینار با عنوان  « مدیریت سیستم های کاهش هزینه و تجدید ساختهای شرکتی   »  برگزار شد. « مینا علاوش » مدیر بین المللی موسسه عصر گفتگوی قلم ،  در ادامه سخنان خود در مورد اولین وبینار در تاریخ 18 بهمن و حضور بسیار منظم شرکت کنندگان در وبینار و همچنین سوالات بسیار کاربردی آنها از مدرس صحبت کرد و  سپس به معرفی استاد پرداخت ؛ Prof. Fred Ludolph مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری Goldex و رییس هییت مدیره شرکت  Feinstrumpfweke و نیز استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه Nordakademie در هامبورگ است.  این استاد؛ کتاب طرح کسب و کار را بطور بسیار کاربردی در سال ۲۰۱۴نوشته اند..

–  Prof. Fred Ludolph در ساعت 10:20 بمدت تهران،  مطالب آموزشی خود را با شرح موارد زیر آغاز کرد:

 • رهبری چابک- تجدید ساختار شرکت ها و روش های کاهش هزینه در دنیای VUCA
 • تأثیر بین المللی و پیامدهای بحران کرونا
 • جهان VUCA بیشتر می شود – سفر در زمان
 • رهبری چابک در مقابل مدیریت
 • روش های تجدید ساختار شرکت ها برای غلبه بر شرایط بحرانی – مطالعات موردی
 • برنامه کاهش هزینه و رهبری سرمایه در گردش
 • پیاده سازی سیستم بهبود مستمر (کایزن) – بهره وری بالاتر

 

« پروفسور لودولف »  سپس به اهمیت Industry 4.0 و سایر مواردی که در بهبود کسب و کار و کاهش هزینه در هر بحرانی بسیار ضروری هستند، اشاره کرد، مانند: قدرت انگیزه برای بهره وری بالاتر، سلسله مراتب نیازهای مازلو، مطالعه گالوپ، تصویر انسان: نظریه X و Y، روش های تجدید ساختار شرکت ها برای غلبه بر شرایط بحرانی و اجرای برنامه کاهش هزینه و رهبری سرمایه در گردش.

در حین وبینار استاد به تمام سوالات از سوی شرکت کنندگان پاسخ داد.